Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach projektu: „Examples based AI Legal Guidance”.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Pollux XI.

Przedmiotem zamówienia jest usługa anotacji i weryfikacji danych tekstowych w zakresie ich poprawności na podstawie orzeczeń sądów europejskich oraz danych wygenerowanych przez duże modele językowe, dotyczące przepisów prawa europejskiego (w tym prawodawstwa krajowego). 

Termin składania ofert: 27.12.2023r., godz. 12:00

Szczegóły w załączniku:

1) Zaproszenie do złożenia oferty
2) Formularz oferty
3) Klauzula informacyjna art. 13
4) Klauzula informacyjna art. 14
  • 7 miesięcy temu