Cyfrowy Świat

Edukacja cyfrowa dla klas 4-8 szkoły podstawowej oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Organizatorzy i Partnerzy: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki AGH, Fundacja Try IT, Women4Cyber Polska, Zareaguj.info, Urząd Miasta Krakowa

  O projekcie

Aktywność dzieci i nastolatków w internecie sukcesywnie rośnie. Według raportu NASK (Nastolatki 3.0) w 2021 r. było to średnio niemal 5 godzin dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do ponad 6 godzin. Blisko co dziesiąty nastolatek był aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie. Za pośrednictwem sieci dzieci i młodzież uczą się, poznają nową muzykę oraz filmy, komunikują się, a także rozwijają swoje pasje – cyfrowy świat jest dla nich równorzędnym aspektem życia.

Niestety, już co trzeci nastolatek przejawia symptomy tzw. problematycznego użytkowania internetu. 32% nastolatków deklaruje, że ich życie bez smartfona byłoby puste. Większość uczniów zgadza się, że korzystanie z urządzeń mobilnych pochłania zbyt dużo ich czasu, jednak 38% nie potrafi go ograniczyć.

Pojawiają się także coraz to nowe cyberzagrożenia, wymierzone w dzieci i młodzież – oszuści są aktywni w popularnych mediach społecznościowych. Dezinformacja, hejt i cyberprzemoc to kolejne zjawiska, wobec których nie możemy przejść obojętnie.

  Cel projektu

Jako pracownicy AGH - przedstawiciele fundacji TRY IT, Instytutu Informatyki AGH, Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH i Women4Cyber Polska dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat najnowszych cyberzagrożeń, mądrego korzystania z sieci, walki z cyberprzemocą i higieny cyfrowej. Wierzymy, że internet może być fascynującą przestrzenią nauki, rozwoju, rozrywki i budowania relacji, o ile tylko, nauczymy się z niego odpowiedzialne korzystać od najmłodszych lat, a jako dorośli będziemy wspierać i chronić dzieci i młodzież w obliczu zagrożeń.

  Warsztaty BEZPIECZNI W CYFROWYM ŚWIECIE

Prowadzone stacjonarnie warsztaty Cyfrowy Świat skierowane są do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zajęcia składają się z czterech 45. minutowych modułów, prowadzonych w formie warsztatowej, aktywizującej uczniów do rozmowy:

  Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci porusza tematy związane z odpowiednim zabezpieczeniem urządzeń elektronicznych, kieruje uwagę na podstawowe działania użytkowników w sieci związane z bezpieczeństwem oraz podaje wskazówki co zrobić w razie incydentów.

  Hejt w internecie

Moduł Hejt w Internecie w formie warsztatowej uczy młodzież komunikacji, dawania pozytywnego feedbacku oraz wyczula na sposób formułowane myśli. Wskazuje także sposoby reagowania na hejt i cyberprzemoc oraz techniki obrony.

  Fake news

Fake newsy zwracają uwagę na trudność szybkiej weryfikacji informacji w sieci oraz budowanie umiejętności krytycznego myślenia. Uczniowie sami tworzą „Grę w informację” i wspólnie dzielą się wnioskami.

  Higiena cyfrowa

Higiena Cyfrowa porusza problemy związane z odpowiedzialnym i poprawnym korzystaniem z urządzeń elektronicznych, zwraca uwagę na konieczność relacji offline z rówieśnikami i aktywność sportową, która często poprawia wyniki także w e-sportach!

22 grudnia 2023r. zakończyła się I edycja projektu "Cyfrowy Świat". Zebraliśmy opinie na temat przeprowadzonych warsztatów od wielu dyrektorów i pedagogów:

Tego typu warsztaty są zdecydowanie potrzebne i powinny być przeprowadzone również w starszych klasach

Jolanta Urban,
Dyrektor SP nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie

Zajęcia wspomagają nauczycieli i wychowawców w kształtowaniu prawidłowej relacji z nowymi technologiami

Urszula Krówka,
Pedagog SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Zdobyta wiedza przez uczniów podczas warsztatów, będzie przydatna w dalszym toku edukacji i przyczyni się do właściwego korzystania z internetu

Bartosz Rylski,
Dyrektor SP nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie

Zajęcia były prowadzone w sposób profesjonalny i dobrze zorganizowany. Informacje przekazywano uczniom w sposób przystępny i jasny, odnosząc się do przykładów z życia codziennego

Anna Bojda,
Dyrektor SP nr 31 im. doktora Henryka Jordana w Krakowie

  Media społecznościowe

W ramach projektu Cyfrowy Świat na naszych mediach społecznościowych publikujemy treści edukacyjne oraz relacje z przeprowadzonych warsztatów. Zachęcamy do obserwacji!

Osoba kontaktowa:

Kontakt: Paulina Turek

E-mail: pturek@agh.edu.pl