Dydaktyka

Kierunek Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Kierunek ten posiada 30-letnią tradycję kształcenia i badań naukowych na poziomie znajdującym szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

W odróżnieniu od powstałych w latach 2004-5 na kilku Wydziałach AGH, w tym na wydziale EAIiE, kierunków Informatyka Stosowana  związanych z edukacją w zakresie zastosowań narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach techniki, kierunek Informatyka kształci specjalistów w zakresie tworzenia nowych technologii i narzędzi informatycznych. Zrównoważony program studiów dający bardzo dobre podstawy teoretyczne i praktyczne umiejętności budowy nowoczesnego oprogramowania i sprzętu sprawia, że absolwenci kierunku Informatyka są szczególnie poszukiwani na rynku pracy (sprawdź najnowsze wyniki badania losów zawodowych absolwentów kierunku Informatyka, przeprowadzonego przez Centrum Karier AGH oraz dane statystyczne o zarobkach).

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale IEiT AGH stanowią najkrótszą i najpewniejsza drogę do pracy w firmach informatycznych światowego formatu takich jak Google, IBM, Motorola, Sabre, ABB i wielu innych. Efektem dostosowania programu nauki do potrzeb przemysłu i biznesu jest wzrost zapotrzebowania na absolwentów Kierunku Informatyka AGH. Dostrzegają to firmy z branży takie jak CISCO, jedna z największych światowych firm informatycznych, która już w maju 2012 roku uruchomiła centrum wsparcia w Krakowie. 

Kierunek Informatyka na AGH jest współautorem sukcesu Krakowa – pierwsze miejsce w roku 2010 w światowym rankingu miast o największym potencjale w zakresie rozwoju usług ITO i BPO oraz 10 miejsce w 2013 na liście najatrakcyjniejszych miast na świecie dla inwestycji z sektora outsourcingowego.

Studia na tym kierunku są przeznaczone dla ludzi ambitnych chcących wnieść twórczy wkład w rozwój nowych technologii w skali światowej.