Informatyka - Data Science

Studia Informatyka - Data science:

Poznaj najnowsze technologie AI: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, eksploracja danych, przetwarzanie i rozumienie języka naturalnego.

Studiuj na jednym z najlepszych wydziałów Informatyki w kraju.

Zdobądź tytuł magistra inżyniera (studia 3 semestralne dla inżynierów lub studia 4 semestralne dla licencjatów).

Studiuj w Krakowie - najlepszym Polskim mieście do studiowania i przy największym rynku IT w kraju.

Poznaj program studiów Informatyka - Data Science

Opis kierunku:

Nowy kierunek Data Science to propozycja nie tylko dla inżynierów zainteresowanych zdobyciem dyplomu magistra, ale także dla pragnących połączyć tytuł licencjata z dziedzin takich jak matematyka, matematyka stosowana, fizyka czy biofizyka z profesjonalnym tytułem magistra inżyniera w dziedzinie informatyki. Program jest przeznaczony dla studentów poszukujących kariery w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach oferujących rozwiązania oparte na danych i systemach uczących się. Studia przeznaczone są dla kandydatów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera (rekrutacja zimowa). Dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra organizowany jest semestr zerowy w celu uzupełnienia kompetencji inżynierskich (rekrutacja letnia).

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych naukowców zajmujących się danymi ciągle wzrasta. Z raportu The European Data Market Study wynika, że wartość Europejskiej gospodarki opartej na danych przekroczy w 2020 roku 700 miliardów Euro. Rozwój tego sektora gospodarki wymaga dostępności wysoko wykwalifikowanych kadr: w roku 2016 w Europie brakowało ponad 400,000 specjalistów w zakresie inżynierii i analizy danych. Szacuje się, że do 2020 r. liczba ta wzrośnie do ponad 750,000 etatów. Stwarza to doskonałe perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Informatyka - Data Science.

Podejmowanie decyzji opartych na danych jest koniecznością dla profesjonalistów w każdej branży. Aby jednak organizacja mogła w pełni korzystać z analizy dużych zbiorów danych, specjaliści z tej dziedziny muszą wykazać się znajomością najnowszych i najbardziej skutecznych technik analizy danych. Kierunek Data Science daje Ci możliwość zdobycia praktycznych ale też teoretycznych umiejętności w zakresie Data Science oferując nowatorskie i interdyscyplinarne połączenie wielu dziedzin nauki. Na kierunku Data Science realizowana jest koncepcja kształcenia osób, które będą znać zagadnienia analizy danych i metod sztucznej inteligencji oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie inteligentnych systemów informatycznych wykorzystujących duże repozytoria danych.


Absolwenci Data Science posiadać będą szeroką wiedzę w zakresie, między innymi, metod eksploracji danych, metod uczenia maszynowego oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego. Będą posiadać również kluczową umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy oraz rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Studia przygotują ich także do prowadzenia badań poprzez nabycie umiejętności stawiania hipotez, planowania i wykonywania eksperymentów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadać będą ważne umiejętności społeczne, takie jak biegłe posługiwanie się językiem angielskim technicznym, praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych.

Zaletą studiów Data Science jest to, że są one sprofilowane pod kątem szeroko rozumianej analizy danych poprzez wprowadzenie wiodących przedmiotów jako kanonu kształcenia. Jest to cecha szczególna, wyróżniająca proponowane studia na tle innych kierunków i zapewniająca udaną karierę w jednej z najgorętszych dziedzin XXI wieku. Niezależnie od tego, czy pracujesz dla startupu, organizacji non-profit, dużej korporacji, jako analityk rynku lub badacz przemysłowy, czy tworzysz systemy analizy danych w przedsiębiorstwie, czy niestandardowe raporty konsultacyjne - potrzebujesz niezbędnych umiejętności technicznych, komunikacyjnych i dobrego zrozumienia dzisiejszych zasad biznesowych. Właśnie to oferuje w pełni kierunek Data Science.

AGH to uczelnia techniczna zorientowana na nowe technologie. Kampus znajduje się w sercu Krakowa, centrum biznesowego, którego firmy polegają na gromadzeniu danych w dziedzinie finansów, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, produkcji, usług konsumenckich, turystyki, sportu zawodowego i działalności kulturalnej. W tym międzynarodowym mieście nad brzegiem Wisły będziesz mieć okazję zaangażować się w dynamicznie rozwijającą się społeczność technologiczną w Krakowie. Absolwenci kierunku Informatyka – Data Science są przygotowani do pracy w charakterze analityków danych (ang. data scientist), inżynierów danych oraz inżynierów oprogramowania w przedsiębiorstwach tworzących produkty i usługi oparte na systemach uczących się i metodach sztucznej inteligencji. Mogą podejmować pracę miedzy innymi w korporacjach prowadzących serwisy społecznościowe i platformy handlu elektronicznego, firmach oferujących specjalizowane rozwiązania analityczne dla różnych sektorów gospodarki lub przedsiębiorstwach wytwarzających dedykowane rozwiązania AI dla klientów zewnętrznych. 

Zapoznaj się ze szczegółową charakterystyką kierunku

Pytania na egzamin wstępny: 

1. Zestaw pytań na egzamin kwalifikacyjny na kierunek Informatyka – Data Science (studia 3 semestralne) - rekrutacja zimowa - dla osób z tytułem inżyniera

2. Zestaw pytań na egzamin kwalifikacyjny na kierunek Informatyka – Data Science (studia 4 semestralne) - rekrutacja letnia - dla osób z tytułem licencjata