Warunki uczestnictwa

Sprawami kontaktów z w/w uczelniami partnerskimi i instytucjami (w przypadku praktyk) oraz kwalifikacją (kwiecień) na następny rok akademicki zajmuje się dr inż. Małgorzata Żabińska.

Warunki uczestnictwa w programie:

odpowiednia średnia ocen (co najmniej 4.0)

dobra znajomość języka angielskiego

znajomość innego języka - mile widziana (francuski/niemiecki/hiszpański/włoski)

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny:

zapoznać się z ogólnymi zasadami dotyczącymi programu Erasmus na stronach Działu Współpracy z Zagranicą AGH

wyjaśnić wszelkie wątpliwości z opiekunem programu, dr inż. Małgorzatą Żabińską

złożyć do opiekuna programu wymagane dokumenty.