Warunki uczestnictwa

Sprawami kontaktów z w/w uczelniami partnerskimi i instytucjami (w przypadku praktyk) oraz kwalifikacją (kwiecień) na następny rok akademicki zajmuje się dr inż. Małgorzata Żabińska.

Warunki uczestnictwa w programie:

odpowiednia średnia ocen (co najmniej 4.0)

dobra znajomość języka angielskiego

znajomość innego języka - mile widziana (francuski/niemiecki/hiszpański/włoski)

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny:

zapoznać się z ogólnymi zasadami dotyczącymi programu Erasmus na stronach Działu Współpracy z Zagranicą AGH

wyjaśnić wszelkie wątpliwości z opiekunem programu, dr inż. Małgorzatą Żabińską

złożyć do opiekuna programu wymagane dokumenty.

Rekrutacja na wyjazdy programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się od lutego do kwietnia 2019 i będzie dwuetapowa; zatem ustalone zostały dwa terminy końcowe:

dla rekrutacji głównej, (która rozpocznie się już w lutym 2019, zaraz po sesji) - termin zakończenia przyjmowania podań w KI:15.03.2019

dla rekrutacji uzupełniającej - ostateczny termin zakończenia przyjmowania podań w KI: 10.04.2019.