Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało nową odsłonę ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Z raportu dotyczącego rocznika 2015 wynika, że najwyższe zarobki otrzymują absolwenci Informatyki.

System ELA gromadzi dane o ekonomicznych losach niemal 750 tys. absolwentów polskich szkół wyższych oraz generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Na portalu można sprawdzić m.in. ile średnio zarabiają absolwenci kierunku (wraz z danym wydziałem uczelni), jak długo poszukiwali pracy, jakie jest ryzyko bezrobocia oraz jak wygląda wynagrodzenie w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Użytkownik może też porównać zarobki absolwentów różnych kierunków studiów.

W zestawieniu obejmującym województwo małopolskie ścisła czołówka została zdominowana przez absolwentów kierunku Informatyka:

1. Informatyka, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

(niestacjonarne II stopnia) – 8487,90 zł

2. Informatyka, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

(stacjonarne II stopnia) – 8075,54 zł

Więcej informacji: http://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/-b8c7a27a1f/

  • 6 lat, 7 miesięcy temu