Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, udzieliła akredytacji dla kierunku Informatyka (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz kierunku Informatyka Data Science (studia 2 stopnia). Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający wyróżnienie kierunku Informatyka, zaś certyfikat dla Data Science, będący rezultatem kwietniowej wizytacji zespołu oceniającego KAUT otrzymamy już wkrótce.

Nasze kierunki otrzymały europejski certyfikat jakości  EUR-ACE® Label, przyznawany akredytowanym przez KAUT technicznych programom kształcenia.

EUR-ACE® Label (European Accredited Engineer) to program akredytacji potwierdzający nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami dotyczącymi jakości w kształceniu za poziomie uniwersyteckim. Dzięki akredytacji uczelnia zyskuje potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia inżynierów oraz tego, że nauczanie jest prowadzone zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe. Studenci mogą mieć pewność, że programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają międzynarodowe standardy i są rozpoznawane przez pracodawców w Europie. Pracodawcy z kolei uzyskują zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności praktycznych są zgodne ze międzynarodowymi standardami w zakresie kształcenia inżynierów.

Certyfikat nadają uprawnione do tego komisje akredytacyjne – jedną z nich jest właśnie KAUT.

  • 5 miesięcy, 2 tygodnie temu