Antigro to lider rozwiązań klasy web2print dla firm poligraficznych.

Czego możesz oczekiwać:

Wynagrodzenia za Twoją pracę

Zapoznania się ze specyfiką pracy w firmie informatycznej

Styczności z technologiami w które Cię wprowadzimy:
-Chmura Amazon AWS
-Nie relacyjna baza danych MongoDB
-Aplikacja SPA (Single Page Application)

8 godzinnej pracy przy wdrażaniu dla klientów z całego świata naszego produktu:
-Konfiguracja produktu dla wybranych klientów wymagająca styczności z wyżej opisanymi technologiami
-Testowanie wdrożonych konfiguracji
-Przygotowywanie dokumentacji wdrożeniowej

Możliwości współpracy (częściowo zdalnej) na część etatu po zakończeniu praktyk

Wymagania:

Znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym\

Chęć do pracy w wymiarze 8 godzin dziennie przez okres 6-8 tygodni w czasie wakacji

Milie widziana:

Doświadczenie z aplikacjami webowymi lub programami graficznymi typu Adobe Photoshop

Co trzeba zrobić:

Wysłać swoje CV na adres hello@antigro.com z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego Antigro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (Aleja Pokoju 1A, 31-548 Kraków) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”

  • 4 lata temu