Centrum Mistrzostwa Informatycznego – podsumowanie projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to projekt finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w latach 2018-2023.  Beneficjentami było konsorcjum złożone z czołowych polskich uczelni technicznych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska oraz dwa NGO: I love Math i Cyfrowy dialog.

W ramach projektu zrealizowano szereg edycji szkoleń dla nauczycieli, którzy doskonalili swoje umiejętności w zakresie dydaktyki informatyki, otrzymywali granty na rozbudowę infrastruktury w szkołach (m. in. zakup robotów do celów dydaktycznych) oraz organizację zajęć kółek informatycznych.

Uczniowie działający w kółkach naukowych mogli uczestniczyć w kilku edycjach ogólnopolskich zawodów programistycznych, realizowanych pod auspicjami konsorcjum.

W ramach realizacji projektu powstała seria edukacyjnych vlogów, z udziałem między innymi naszych pracowników: bit.ly/3XLYHYb

Jednym z najbardziej perspektywicznych efektów działania konsorcjum jest utworzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla Nauczycieli, prowadzonych w AGH: https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/mistrzostwo-informatyczne-dla-nauczycieli/

Dziękujemy!

  • 1 rok temu