Dr hab. inż. Piotr Faliszewski, prof. AGH został laureatem prestiżowego ERC Consolidator Grant przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Naukowiec z AGH będzie pracować nad obliczeniową teorią wyboru społecznego. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach życia związanych z koniecznością dokonywania wyboru – począwszy od wyborów w małych społecznościach lokalnych, poprzez biznes, a nawet rozgrywki sportowe.

Badania systemów wyborczych to dziedzina, którą prof. Piotr Faliszewski rozwija od ponad 15 lat, najpierw w trakcie studiów doktoranckich na University of Rochester, a od ponad dekady w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w dziedzinach związanych z koniecznością dokonywania wyboru, począwszy od wyboru finalistów w danym konkursie, np. wybór filmów nominowanych do Oskara, przez wybór kandydatów do zatrudnienia, przez wyłonienie reprezentantów danej społeczności, np. elektorów na uczelni, po decyzje jakie projekty otrzymają finansowanie w ramach budżetów obywatelskich.

O ile teoria wyboru komitetów rozwija się bardzo dynamicznie i prowadzi do interesujących wyników matematycznych, to wdrażanie jej wyników jest dużo trudniejsze. W praktyce często wykorzystuje się rozwiązania tymczasowe, niekoniecznie dobrze pasujące do natury problemu i potrzeb, potencjalnie dające dość niesprawiedliwe wyniki. Dzieje się tak między innymi dlatego, że istniejąca teoria jest dość abstrakcyjna, a rozdźwięk między wynikami matematycznymi, a potrzebami praktyki duży.

– W ramach projektu będziemy się starać powiązać teorię z zastosowaniami praktycznymi. W szczególności będziemy szukać efektywnych algorytmów, które pozwolą sprawiedliwie i w zrozumiały dla wyborców sposób podejmować decyzje, którzy kandydaci, zawodnicy czy projekty obywatelskie powinny zostać wybrane – wyjaśnia laureat prof. Piotr Faliszewski.

Zwycięski projekt zakłada stworzenie i opracowanie mechanizmów podejmowania decyzji w konkretnych dziedzinach: w instytucjach lokalnych, sporcie, kulturze czy wyszukiwaniach internetowych itp. Autor badań planuje opracować algorytmy, które pozwolą wykorzystać stworzone reguły podejmowania decyzji w praktyce.

Consolidator Grant ERC przyznawany jest wybitnym badaczom w dowolnej dziedzinie naukowej z co najmniej siedmioletnim dorobkiem naukowym po doktoracie. W tegorocznym konkursie dofinansowanie otrzyma 327 projektów o łącznej wartości 655 mln euro z 23 krajów Europy. ERC przyznało prof. Piotrowi Faliszewskiemu środki w wysokości blisko 1,4 mln euro na projekt trwający pięć lat. Zespół powołany w najbliższych miesiącach do pracy nad projektem będzie składał się głównie z doktorantów oraz studentów AGH. Poza naukowcem z Akademii tegorocznymi laureatami grantu Consolidator z Polski są dr Sebastian Glatt z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego.

Warto dodać, że prof. Piotr Faliszewski znalazł się w ostatnim czasie także na liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców. Opracowana przez Stanford University prestiżowa lista najwyżej cytowanych na świecie naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) uwzględnia uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Ponadto prof. Piotr Faliszewski był także laureatem Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii nauk technicznych, nagrody naukowej im. Friedricha Wilhelma Bessela przyznawanej przez Fundację im. Alexandra von Humboldta, a także laureatem programu POWROTY/HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  • 2 lata, 11 miesięcy temu