"EMINUS" Knowledge Management Sp. z o.o.

  1. Dajwór 14/10, 31-052 Kraków

www.eminus.pl

PRAKTYKA PŁATNA

Tematyka

Budowa prototypu sterownika PLC sprzężonego z matrycą termowizyjną.

Technologie

Programowanie na nanoPi mainboard.

Linux.

C#.

Universal Windows Platform (opcjonalnie).

Czas trwania

6 tygodni z możliwością przedłużenia współpracy.

Liczba osób

1 - 2

Dodatkowe warunki

Istnieje możliwość pracy zdalnej.

Możliwość spersonalizowanego harmonogramu pracy.

Duży wpływ na kształt projektu i możliwość kontynuacji prac nad podjętym tematem.

Kontakt

Osoby, które chcą się zgłosić, proszone są o przysłanie CV.

 

Piotr Kowalski

Dyrektor ds. rozwoju produktu

p.kowalski@eminus.pl

tel. kom. 796 364 686

Opis

Podłączenie matrycy termowizyjnej oraz wybranej kamery wizyjnej do nanoPi. Pobranie danych pomiarowych z matrycy termowizyjnej i przeprocesowanie obrazu z kamery wizyjnej (nałożenie danych z pomiaru termowizyjnego na obraz wizyjny). Przeprowadzenie testów stworzonych prototypów. Możliwość współtworzenia systemu zarządzania parkiem kamer termowizyjnych działającego w środowisku UWP.

  • 3 lata, 5 miesięcy temu