Utworzenie Wydziału Informatyki jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii oraz zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Od kilku lat najpopularniejszymi wśród kandydatów na studia kierunkami, z największą liczbą osób na miejsce, są te z branży IT. Podobnie, wśród kierunków z największą liczbą podań - także dominują kierunki informatyczne.

W tegorocznej rekrutacji w pierwszym cyklu rekrutacyjnym na kierunek studiów Informatyka,  kandydaci złożyli blisko tysiąc podań.

Takimi słowami Rektor AGH w Krakowie, prof. Jerzy Lis, rozpoczął przemówienie na gali Wydziału Informatyki. Wydarzenie, podczas którego władze, pracownicy, współpracownicy i przyjaciele Uczelni uczcili niedawne powstanie 17 wydziału AGH, było prawdziwym świętem nauk ścisłych i nowych technologii.

Najmłodszy wydział symbolicznie powitał prof. Marek Cała, Dziekan najstarszego wydziału AGH – Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, przekazując Dziekanowi WI statuetkę św. Barbary wykonaną z węgla.

Prof. Marek Kisiel-Dorohinicki zarysował ponad 40 letnią historię Wydziału – od utworzenia pierwszego Instytutu Informatyki w 1980 roku aż do dziś. Przedstawił również najważniejsze osiągnięcia i wkład społeczny jednostki, poparty licznymi wdrożeniami w dziedzinach między innymi medycyny, bezpieczeństwa, ekologii czy prawa. Wszystko to możliwe jest dzięki szeroko zakrojonym współpracom, zarówno wewnątrz AGH jak i z parterami biznesowymi oraz instytucjami i służbami bezpieczeństwa.

– Jednym z największych bogactw wydziału są nasi studenci. To oni będą kształtowali przyszłość, to dla nich zmieniamy się i rozwijamy – podkreślił Dziekan WI.

Prof. Marek Hołyński opowiedział o początkach i historii polskiej informatyki. Od końca lat 40., kiedy w trudnej powojennej rzeczywistości pracownicy nowo założonego Państwowego Instytutu Matematycznego dyskutowali o ENIACu – jednym z pierwszych komputerów elektronicznych, poprzez Analizator Równań Różniczkowych, maszynę cyfrową EMAL i EMAL2 do stworzenia pierwszej polskiej elektronicznej maszyny cyfrowej XYZ, początki polskiej informatyki tworzyli pełni pasji i poczucia misji naukowcy. Ich dokonania doprowadziły do powstania zakładów ELWRO i produkcji komputerów takich jak Odra. Od lat 70, wraz z rozwojem minikomputerów weszliśmy w erę urządzeń, których możemy używać bez pośredników, a tym samym w epokę dynamicznego rozwoju informatyki (terminu stosowanego od 1968 roku).

O tym, co dominuje we współczesnych dyskusjach technologicznych opowiedział prof. Przemysław Kazienko. Sztuczna Inteligencja to nowa królowa nauk – rozpoczął wykład. Jej oddziaływanie zmienia każdą dziedzinę: biologię, astronomię, archeologię, sejsmologię, psychiatrię, transport i wiele innych. Od wykrywania supernowych po autonomiczne taksówki i drony a nawet tworzenie wirtualnych „przyjaciół”, SI kształtuje naszą rzeczywistość. Czy jednak niesie za sobą tylko szanse? Modele językowe, takie jak popularny Chat GPT nadal nie mają inteligencji emocjonalnej. Bez odpowiedniego uczenia, „wychowywania” potrafią wprowadzać w błąd a nawet obrażać użytkowników.

SI może być bowiem co najwyżej tak mądra, jak my jesteśmy. Każda technologia, nawet ta najbardziej spektakularna i wciągająca musi pozostać pod kontrolą człowieka. A my nie możemy tej kontroli utracić.

W hipnotyzującą podróż od natury i żywiołów, przez rozwój technologii do roli i miejsca człowieka w zmieniającym się świecie zabrał zaproszonych gości Art Color Ballet w spektaklu Elements. Sztuka dopełniła myśl przewodnią wydarzenia, podkreślając, że to my, ludzie tworzymy najnowsze rozwiązania i kształtujemy ten świat, ale nie możemy stracić w wyścigu technologicznym naszych emocji, wrażliwości i celu. Aby tak się nie stało, kluczowy jest dialog i współpraca wielu dziedzin: nauk ścisłych, wdrożeń technologicznych, prawa, edukacji, kultury i sztuki. To właśnie jest misja nowego wydziału.

Ten dialog i podkreślenie roli wielu wspaniałych osób tworzących środowisko informatyczne na naszej uczelni był widoczny w wystawie fotografii PasJA, którą mieliśmy przyjemność otworzyć w siedzibie WI. Autorem wykonanych w szlachetnej, całkowicie analogowej i unikalnej technice cyjanotypii portretów pracowników i bliskich współpracowników wydziału jest nasz pracownik, Maciej Woźniak.

– Życie zaczyna się po czterdziestce – podsumowała, nawiązując do ponad 40-letniej historii informatyki w AGH, prowadząca galę Xymena Plater-Zyberk. Dlatego dumni z tej historii, pełni pasji do IT, z odwagą patrzymy w przyszłość. I podążając za słowami Dziekana, będziemy tę przyszłość wspólnie ze społecznością AGH odpowiedzialnie tworzyć.

Serdecznie dziękujemy gościom, którzy tak licznie zebrali się, świętować powstanie Wydziału Informatyki. Dziękujemy, że byliście z nami zarówno podczas wykładów i spektaklu w auli Centrum Rekrutacji AGH jak i w naszym domu – siedzibie wydziału, gdzie podczas wernisażu i bankietu powiedzieliście nam tyle życzeń i dobrych słów. Wszystkie z wdzięcznością przyjmujemy i ruszamy dalej!

Fot. Bartosz Pawlik i Grzegorz Łyko

  • 8 miesięcy temu