26 sierpnia br. w Katedrze Informatyki odbędzie się pierwszy stacjonarny zjazd szkoleniowy w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolskiego prestiżowego projektu grantowego pozwalającego nauczycielom na podnoszenie swoich kompetencji i rozwijanie informatycznych talentów uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas inauguracji poza regularnymi zajęciami szkoleniowymi odbędzie się oficjalne wręczenie Umów o powierzenie grantu, wykład informacyjny wygłoszony przez przedstawicieli lidera projektu – Politechniki Łódzkiej oraz instruktaż rozliczania grantu.

W ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego każdy z grantobiorców uczestniczyć będzie w dwusemestralnym szkoleniu składającym się z 288 godzin (w tym 6 spotkań stacjonarnych, 12 w formie e-learning’u). Zajęcia te pozwolą przygotować grantobiorców do prowadzenia kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, pragnącej stanąć do rywalizacji na poziomie mistrzowskim!

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: cmi.edu.pl/

  • 6 miesięcy, 1 tydzień temu