Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji Rankingu Perspektyw - kierunków kształcenia II stopnia - Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji uplasowała się na I miejscu w kategorii studiów o profilu inżynierskim.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Są to:

prestiż

absolwenci na rynku pracy

potencjał akademicki

potencjał dydaktyczny

efektywność naukowa

umiędzynarodowienie

innowacyjność

kryteria dodatkowe

Szczegółowe informacje: http://www.engineering.perspektywy.pl/2019/ranking/informatyka-inz

  • 5 lat, 1 miesiąc temu