Miło nam poinformować, że jesteśmy współorganizatorem wydarzenia IT IS ME Festiwal innowacji studenckich, który odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku w Centrum Informatyki AGH. 

IT IS ME Festiwal  innowacji studenckich to wydarzenie, podczas którego będzie miało miejsce spotkanie kreatywnych studentów AGH, w tym kół naukowych AGH, członków naukowej społeczności akademickiej oraz przedstawicieli przemysłu.

Podczas wydarzenia zostanie zorganizowana rozległa przestrzeń na stoiska dla kół naukowych, które zechcą zaprezentować swoje osiągnięcia, stoiska dla projektów indywidualnych oraz stoiska dla firm, które przygotują specjalną ofertę staży, praktyk oraz innych możliwości wsparcia dla studenckiej działalności.

W ramach tego eventu przeprowadzony zostanie konkurs dla kół naukowych i zespołów studenckich na najlepszy projekt o charakterze innowacyjnym z wykorzystaniem narzędzi IT. W konkursie zostanie wyłonionych 6 projektów, które w ocenie powołanego Komitetu Naukowego będą najbardziej innowacyjne w zakresie przeznaczenia, powstaną z wykorzystaniem narzędzi IT, będą wynikiem współpracy zespołów studenckich składających się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn oraz będą promować ideę równości.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł netto/każdy, pochodzące od sponsorów wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału !

  • 1 miesiąc, 1 tydzień temu