Projekt 11

Tematyka

Konfiguracja i zarządzanie stacjami roboczymi pracującymi pod systemem operacyjnym Windows 10.

Technologie

Ansible lub skrypty w PowerShell bądź w Pythonie.

Czas trwania

1-3 miesiące

Dodatkowe warunki

Praktyki są płatne.

Dokładny czas realizacji projektu może być ustalony indywidualnie w zależności od zakładanego zakresu funkcjonalności.

Istnieje możliwość wypożyczenia potrzebnego sprzętu - nie ma potrzeby przebywania cały czas w Katedrze Informatyki; obecność ta może być ograniczona do niezbędnego minimum.

Dla osób zainteresowanych realizowanym tematem istnieje możliwość kontynuacji prac nad pokrewnymi zagadnieniami.

Kontakt

Mgr inż. Remigiusz Górecki: rgorecki@agh.edu.pl

Opis

Celem projektu jest stworzenie środowiska umożliwiającego zarządzanie grupą stacji roboczych pracujących pod systemem Windows 10. Jako przykład takiej grupy może być laboratorium komputerowe. System powinien umożliwiać wykonywanie podstawowych czynności; przykładowo:

Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego (z wykorzystaniem WSUS);

Instalacja/deinstalacja oprogramowania.

Projekt przeznaczony jest dla jednej osoby, aczkolwiek istnieje możliwość połączenia tego tematu z projektem: Bezobsługowa instalacja systemu Windows 10 na komputerach stacjonarnych i realizacji go w dwuosobowym zespole.

  • 3 lata, 5 miesięcy temu