Projekt 13

Tematyka

Implementacja aplikacji webowej (tylko backend) w języku Ruby.

Technologie

Ruby, Hanami, Docker, Postgres, ElasticSearch.

Liczba osób

1 osoba

Dodatkowe warunki

Praktyka jest płatna.

Istnieje możliwość kontynuacji pracy po zakończeniu praktyki.

Konieczne jest posiadanie stałego dostępu do internetu (Katedra Informatyki nie zapewnia pomieszczeń do pracy).

Na zgłoszenia czekamy do 10 października.

Kontakt

Dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl: apohllo@agh.edu.pl, http://apohllo.pl

Opis

Proponujemy udział w projekcie badawczo-rozwojowym, którego celem jest budowa nowego systemu informacji prawnej. W projekcie duży nacisk położony jest na dostarczenie wysokiej jakości oprogramowania, dlatego wszystkie implementowane cechy użytkowe posiadają testy automatyczne. Aplikacja backendowa implementowana jest w oparciu o framework Hanami, który stanowi ciekawą alternatywę dla najbardziej popularnego Ruby on Rails. Praca w projekcie umożliwia zapoznanie się z najnowszymi trendami w dziedzinie programowania aplikacji webowych oraz zapoznanie z nietrywialnym stosem technologicznym (poza Rubim wykorzystywany jest Postgres, ElasticSearch oraz serwisy pisane w języku Python).

  • 3 lata, 5 miesięcy temu