Projekt 10

Tematyka

Bezobsługowa instalacja systemu Windows 10 na komputerach stacjonarnych.

Technologie

Do przedyskutowania z zainteresowaną osobą.

Czas trwania

1-3 miesiące

Dodatkowe warunki

Praktyki są płatne.

Dokładny czas realizacji projektu może być ustalony indywidualnie w zależności od zakładanego zakresu funkcjonalności.

Istnieje możliwość wypożyczenia potrzebnego sprzętu - nie ma potrzeby przebywania cały czas w Katedrze Informatyki; obecność ta może być ograniczona do niezbędnego minimum.

Dla osób zainteresowanych realizowanym tematem istnieje możliwość kontynuacji prac nad pokrewnymi zagadnieniami.

Kontakt

Mgr inż. Remigiusz Górecki: rgorecki@agh.edu.pl

Opis

Celem projektu jest stworzenie kompletnego środowiska umożliwiającego bezobsługową instalację systemu Windows 10 na komputerach stacjonarnych. Instalacja ta ma się odbywać w środowisku sieciowym z wykorzystaniem technologii PXE.

Projekt przeznaczony jest dla jednej osoby, aczkolwiek istnieje możliwość połączenia tego tematu z projektem: Konfiguracja i zarządzanie stacjami roboczymi pracującymi pod systemem operacyjnym Windows 10 i realizacji go w dwuosobowym zespole.

  • 3 lata, 5 miesięcy temu