Decyzją Rektora AGH JM Prof dr hab. inż. Jerzego Lisa, z dniem 1.01.2021 Katedra Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji została przekształcona w Instytut Informatyki. Jest to zmiana podnosząca prestiż oraz zwiększająca autonomię jednostki.

  • 2 lata, 10 miesięcy temu