Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz sprawozdaniem Zespołu nauk technicznych, w sprawie oceny programowej na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę wyróżniającą. Prezydium PKA stwierdziło, iż wysoka ocena jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale IEiT na kierunku Informatyka oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę wyróżniającą.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest pierwszą, niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I i II stopnia.

  • 4 lata, 1 miesiąc temu