Z przyjemnością informujemy, że 14 października 2019 roku w Krakowie zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej. Sygnatariuszami porozumienia byli Rektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen bryg. dr Robert Jędrychowski.

Głównym celem umowy jest objęcie prowadzonego przez AGH kierunku studiów Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce partnerstwem KGŻW.

Umowa zakłada między innymi: 

wzajemne korzystanie z bazy szkoleniowej oraz wzajemne prowadzenie zajęć edukacyjnych,

wspólną opiekę merytoryczną i prowadzenie prac dyplomowych studentów AGH,

organizację praktyk, szkoleń lub staży wakacyjnych,

prowadzenie wspólnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce jest nowym kierunkiem w ofercie AGH, prowadzonym przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Został uruchomiony w odpowiedzi na niesłabnący deficyt wysoko wykwalifikowanych analityków kryminalnych i osób wykształconych w zakresie technologii informacyjnych, mających zastosowanie zarówno w dziedzinie kryminalistyki, jak i szerzej w sferze bezpieczeństwa publicznego oraz w zastosowaniach komercyjnych (piony bezpieczeństwa). W tegorocznej rekrutacji był to jeden z kierunków cieszących się największą popularnością (6,6 podań/miejsce).

  • 4 miesiące, 2 tygodnie temu