Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, największa służba specjalna w Polsce, podpisały porozumienie o współpracy badawczo-dydaktycznej. To kolejna umowa, która pozwoli m.in. poszerzyć ofertę kształcenia na unikatowym kierunku w AGH, jakim są Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce.

Porozumienie o współpracy AGH z tak elitarną służbą specjalną jak ABW, otwiera nowe możliwości w zakresie badań naukowych oraz wdrożeń związanych ze sferą technologii bezpieczeństwa. ABW posiada najszersze kompetencje w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego RP, w szczególności w obszarach kontrwywiadowczym i antyterrorystycznym. Dzięki temu studenci AGH będą mogli kształcić się od doświadczonych praktyków podczas zajęć dydaktycznych czy warsztatów. Strony umowy zobowiązały się również do prowadzenia wspólnych projektów badawczych z zakresu bezpieczeństwa.

Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis, jeden z sygnatariuszy umowy podkreśla:
– Cieszymy się z możliwości współpracy z tak doświadczoną służbą specjalną, jaką jest ABW. Kolejna już umowa z organami ochrony państwa to w mojej ocenie przede wszystkim duża szansa dla naszych studentów. Będą oni mogli poznać  najnowsze metody zwalczania różnych rodzajów przestępczości bazując na wiedzy eksperckiej. Jako uczelnia badawcza, mamy również duże oczekiwania wobec projektów naukowo-badawczych planowanych wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach, z upoważnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofa Wacławka podpisujący porozumienie, mówi:
– Dzięki dzisiejszemu porozumieniu otwiera się przed nami możliwość współpracy z jedną z najlepszych w Polsce uczelni technicznych. Pozwala to patrzeć z optymizmem na kwestie zarówno kadrowe – najlepsi absolwenci AGH trafią do służby, jak i na wspólne opracowania i produkty, które będą podnosić skuteczność ABW.

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce, kierunek kształcący specjalistów z zakresu informatyki śledczej czy analityki kryminalistycznej, zyskał zatem cennego, elitarnego partnera. Absolwenci kierunku mają szansę znaleźć zatrudnienie jako pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych czy biotechnologicznych, a także jako funkcjonariusze służb państwowych.

Więcej informacji o kierunku pod adresem: kandydaci.agh.edu.pl/studia/nowoczesne-technologie-w-kryminalistyce/.

  • 4 lata temu