Z radością informujemy, że Prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, Dziekan WI, Prof. Aleksander Byrski - Prodziekan ds. Współpracy oraz Prof. Jacek Mańdziuk zasiądą w Komitecie Informatyki Polskiej Akademii Nauk!

Komitet stanowi zespół złożony z członków PAN oraz grona 30 osób wybieranych spośród samodzielnych pracowników naukowych, zajmujących się w dyscypliną Informatyka oraz Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. W zakresie działania Komitetu Informatyki PAN znajduje się rozwój informatyki, jako dyscypliny nauki i działu technologii o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji (IFIP).

Komitet opiniuje m.in akty prawne związane z Informatyką, przyznaje Nagrodę Im. Zdzisława Pawlaka za najlepszą monografię, organizuje warsztaty i konferencje, prowadzi działania społeczne oraz promuje edukację i naukę w obszarze Informatyki.

Do komitetu Informatyki PAN zostali wybrani również Prof. Tomasz Szmuc i Dr hab. Jaroslaw Was z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Dr hab. Piotr Kowalski z Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

Serdecznie gratulujemy naukowcom i życzymy owocnej pracy!

  • 7 miesięcy, 3 tygodnie temu