DWZ organizuje w dniu 12 marca spotkanie z osobami zainteresowanymi wyjazdem na studia/praktyki w roku akademickim 2021/22. Szczegóły: https://www.informatyka.agh.edu.pl/pl/blog/spotkanie-informacyjne-dot-programu-erasmus/

Zgłoszenia do programu Erasmus+ będą przyjmowane do 8 kwietnia 2021: do 15 kwietnia mają się znaleźć w DWZ do dalszej kwalifikacji w AGH.
Do zgłoszenia wymagane są:
- Wypełniona czytelnie (elektronicznie) ankieta rekrutacyjna (według wzoru ze strony http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty)
- Skan certyfikatu językowego (język ang., opcjonalnie i dodatkowo: język kraju docelowego)

Dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej wyłącznie na adres mailowy: kruszec@agh.edu.pl

  • 2 lata temu