Kwartalnik Computer Science otrzymał wskaźnik Journal Impact Factor

 

W najnowszej edycji Journal Citation Reports (JCR ed. 2022) trzy czasopisma wydawane przez AGH: „Opuscula Mathematica”, „Geology, Geophysics and Environment” oraz „Computer Science” otrzymały wskaźnik Journal Impact Factor (JIF).

Redaktorami ukazującego się od 1999 roku czasopisma Computer Science są członkowie Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. W kwartalniku publikowane są oryginalne prace naukowo-badawcze dotyczące zagadnień współczesnej informatyki teoretycznej i stosowanej.

Od dłuższego czasu wymienione wyżej czasopisma znajdowały się na tzw. liście filadelfijskiej, obejmującej czasopisma indeksowane w światowej bazie danych Web of Science.

Wskaźnik Journal Impact Factor ma ogromne znaczenie zarówno dla ocenianych czasopism, jak i autorów publikacji zamieszczanych w tych czasopismach. Oblicza się go, dzieląc liczbę cytowań artykułów za dany rok przez liczbę artykułów opublikowanych w dwóch poprzednich latach.

 

Strona kwartalnika Computer Science: https://journals.agh.edu.pl/csci

  • 1 rok temu