Małopolska Noc Naukowców to pokazy, wykłady i eksperymenty odbywające się co roku we wrześniu w małopolskich instytucjach naukowych. Celem jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców regionu oraz zachęcanie młodych do wybrania kariery naukowej.

  • 2 lata, 10 miesięcy temu