Z przyjemnością informujemy, że Piotr Faliszewski został laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Wilhelm Bessel Research Award”, przyznawanej przez Fundację Humboldta. Nagroda, finansowana przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec, przyznawana jest młodym badaczom za wybitne osiągnięcia i w uznaniu ich dorobku akademickiego. Rocznie fundacja przyznaje nagrodę około 20-stu młodym badaczom z całego świata, zajmującym się różnymi dziedzinami nauki. Laureaci są zapraszani do niemieckich ośrodków i uczestniczą w prowadzonych tam badaniach. Serdecznie gratulujemy!

  • 5 lat, 3 miesiące temu