Został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze prace inżynierskie zrealizowane na naszym Wydziale IEiT, organizowany pod patronatem IEEE. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli IEEE, Cisco Systems, Billon oraz AGH przyznała:

I miejsce - pracy pt. "Zautomatyzowana analiza obrazu w celu określenia typu przeciwciał obecnych w surowicy w diagnostyce chorób immunologicznych", której autorami są Panowie Jan Gołda i Mateusz Szpyrka, a promotorem dr hab. inż. Maciej Malawski

wyróżnienie - pracy pt. "Deep Learning approach towards semantic segmentation", której autorem jest Pan Paweł Pęczek, a promotorem dr inż. Filip Malawski.

Serdecznie gratulujemy!

  • 3 lata, 6 miesięcy temu