Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Najwyższą kategorię A+, przyznawaną jednostkom szczególnie wyróżniającym się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, otrzymał nasz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Ocenę działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach zostało poddanych szczegółowej ocenie. Pod uwagę eksperci wzięli cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

  • 6 lat, 1 miesiąc temu