Informujemy, że w ofercie certyfikowanych szkoleń oferowanych przez Instytut Informatyki znalazły się nowe szkolenia:

1.  Podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych przedstawia podstawy budowy i usług w sieciach komputerowych z naciskiem na aspekty bezpieczeństwa. Przedstawione zostaną narzędzia pozwalające na wykrywanie punktów problematycznych oraz metody podnoszenia bezpieczeństwa usług. W trakcie zajęć omówione zostaną między innymi zasady bezpiecznej segmentacji i adresacji w sieciach, tworzenie własnej infrastruktury wraz z odpowiednią jej architekturą, a także zasady działania wybranych protokołów.

2. Podstawy pentestingu i ethical hacking przedstawia podstawy wykorzystywanych narzędzi i technologii oraz zasad prowadzenia testów penetracyjnych. Omówione zostaną także metody weryfikacji bezpieczeństwa, zarówno listy kontrolne (m.in. metodyki OWASP), jak i praktyczne narzędzia (Metasploit, nmap i wiele innych).

  • 3 lata temu