Szanowni Państwo

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2023/2024.

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL AGH wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu.

Kurs dostępny będzie od dnia: 23 października 2023 roku od godz.: 15:00 CET pod adresem internetowym: https://upel.agh.edu.pl/course/view.php?id=5344

Klucz dostępu do samodzielnych zapisów: student2023

Zadaniem Państwa jest:

  1. Zapisanie się na kurs w terminie od 23 października (poniedziałek) 2023 roku (od godziny 15:00 CET) do 06 listopada (poniedziałek) 2023 roku (do godziny 23:59 CET)
  2. Zrealizowanie pięciu tematów (wykładów) wraz z rozwiązaniem pytań testowych do każdego tematu, najpóźniej do dnia 23 listopada (czwartek) 2023 roku (do godziny 23:59 CET).

    Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu. W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap. 

Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich pięciu tematów wraz z zaliczeniem pytań testowych w w/w terminie.

Szczegółowa instrukcja do kursu znajduje się pod adresem internetowym: http://www.bhp.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/bhp/system/Instrukcja_23_24.pdf

Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH

  • 9 miesięcy temu