Polskie Towarzystwo Informatyczne już po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki. Jest on organizowany przez Oddział Małopolski i Oddział Podkarpacki PTI, a partnerami są Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Cyfrowa Przyszłość. Konkurs będzie trwał od 27 marca 2023 r. do 30 września 2023 r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2023 r. i będzie obejmował projekty i prace inżynierskie ocenione/obronione w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 15 marca 2023 r. Termin nadsyłania projektów i prac upływa 30 kwietnia 2023 roku.

Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi na podstawie recenzji sporządzonych przez członków Komisji Konkursowej oraz powołanych recenzentów – specjalistów z branży IT a także naukowców ze środowisk akademickich całej Polski. Wszystkie niezbędne informacje, w tym szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu i wymogów formalnych, a także sposobu zgłaszania prac dostępne są na stronie internetowej: https://kpi.pti.org.pl/.
Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody, których pula w tegorocznej edycji to aż 50 tys. zł.

Zachęcamy do udziału !

  • 1 rok, 2 miesiące temu