08.11.23 (środa)

godz. 15:00

stacjonarnie: budynek Wydziału Informatyki, Kawiory 21, sala 2.41
zdalnie: transmisja na platformie YouTube

Mimo że odpowiadanie na pytania (ang. Question Answering) jest jednym z popularniejszych zagadnień przetwarzania języka naturalnego, to do niedawna było ono praktycznie nieobecne w polskim środowisku naukowym. Ostatnie lata przyniosły jednak rozkwit prac związanych z tym tematem. Podczas tego wystąpienia opowiem na czym polega zagadnienie odpowiadania na pytania, jak działają obecne systemy rozwiązujące ten problem, a także jakie zbiory danych oraz modele są dostępne dla języka polskiego. W szczególności opowiem o zasobach tworzonych w IPI PAN, czyli zbiorach danych PolQA i MAUPQA, oraz modelu Silver Retriever. Na koniec wskażę dalsze kierunki prac, które wciąż pozostają otwarte jeśli chodzi o odpowiadanie na pytania w języku polskim.

  • 8 miesięcy, 3 tygodnie temu