18 października br. podpisane zostało porozumienie z brytyjskim przedsiębiorstwem PGI – Protection Group International Ltd. oraz polską firmą Matic Sp. z o.o. Umowa dotyczy nawiązania długoletniego współdziałania w ramach projektu prowadzenia szkoleń oraz budowy „Cyber Akademii” – profesjonalnego ośrodka transformacji kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W ramach umowy Akademia Górniczo-Hutnicza będzie utrzymywać i zarządzać Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którym będą kształcone specjalistyczne kadry oraz realizowane zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe wspierające innowacyjność produktów i usług dla cyberbezpieczeństwa. Uczelnia zapewni infrastrukturę niezbędną do wsparcia działań przewidzianych w projekcie, w tym m.in. przyjmie specjalistów branżowych i profesorów wizytujących oraz udostępni zaplecze laboratoryjne i badawcze.

Ze strony PGI – Protection Group International Ltd. umowę podpisał dyrektor generalny Barry Roche, ze strony firmy Matic Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu Aleksander Goszczycki. W spotkaniu, które odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej, uczestniczyli także: dr inż. Piotr Pacyna i dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, mgr inż. Lidia Krawentek z biura administracyjnego wydziału, mgr Agnieszka Wójcik z Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką AGH oraz Robert Góralczyk reprezentujący Matic Sp. z o.o.

Szczegóły: http://www.agh.edu.pl/info/article/agh-podpisala-porozumienie-dotyczace-wspolpracy-w-zakresie-bezpieczenstwa/

  • 3 lata, 3 miesiące temu