Na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) – TOP 2% - znalazł się pracownik Katedry Informatyki dr hab. inż. Piotr Faliszewski. Serdecznie gratulujemy!

Zestawienie uwzględnia uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).

Lista, na której znalazło się niemal 160 tys. naukowców z całego świata, obejmuje 22 główne dziedziny badań podzielone na 176 specjalności.

Więcej informacji

  • 3 lata temu