Miło nam poinformować, że pracownik Katedry Informatyki, prof. Piotr Faliszewski, został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Piotr Faliszewski będzie pracował w zespole ds. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Informatyka. Szczegółowe informacje dot. wyborów do Rady Doskonałości Naukowej znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/wybory-do-rady-doskonalosci-naukowej/. Serdecznie gratulujemy!

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej, powołany zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem RDN jest dbanie o zachowanie najwyższych standardów jakości działalności naukowej wymaganych do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

  • 5 lat temu