Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski, profesor Instytutu Informatyki AGH dołączył do grona EurAi Fellows https://www.eurai.org/award/fellows.

Uczestnictwo w programie EurAi Fellows jest prestiżowym wyróżnieniem, którym zostaje uhonorowanych maksymalnie 3% członków europejskich stowarzyszeń działających na rzecz sztucznej inteligencji.

Program EurAI Fellows został zainicjowany w 1999 roku w celu wyróżnienia osób, które wniosły znaczący, trwały wkład w dziedzinę sztucznej inteligencji (AI) w Europie. Przy ocenie komisja brała pod uwagę m.in. osiągnięcia techniczne, naukowe i udokumentowane publikacje.

Wyróżnienie zostaje przyznawane corocznie przez EurAI – europejskie stowarzyszenie naukowe i edukacyjne w dziedzinie sztucznej inteligencji. Stowarzyszenie powstało, aby promować osiągnięcia naukowe i technologie AI w Europie oraz edukować i zachęcać do edukacji w tej dziedzinie. EurAI jest również wydawcą The European Journal on Artificial Intelligence i organizatorem konferencji ECAI, której kolejna edycja odbędzie się w październiku 2023 w Krakowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  • 1 rok, 1 miesiąc temu