Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk nagrodzony Złotym Medalem im. W.I. Wiernadskiego

 

8 marca 2023 roku Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy na swoim posiedzeniu przyznało, na podstawie wyników konkursu w 2022 roku, Złoty Medal Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. W.I. Wiernadskiego. Jednym z laureatów tego prestiżowego wyróżnienia został Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk – profesor Instytutu Informatyki, pracownik naukowy Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), członek rzeczywisty PAN i członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

 

Złoty Medal im. W.I. Wiernadskiego jest najwyższym odznaczeniem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, przyznawanym corocznie za osiągnięcia w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społeczno-humanitarnych i nauk ścisłych.

 

Medal został przyznany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, automatyki, teorii podejmowania decyzji i robotyki. Profesor Janusz Kacprzyk został nominowany do nagrody przez Instytut Cybernetyki im. W.M. Głuszkowa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – jeden z czołowych ośrodków naukowych, zajmujących się między innymi rozwojem sztucznej inteligencji. Profesorem tego Instytutu był Alexey Ivakhnenko, nazywany ojcem deep learning i znany m.in. ze swojego wkładu w rozwój sieci neuronowych - algorytmów sztucznej inteligencji, które naśladują sposób działania mózgu.

 

Medal Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przyznany pracownikowi naukowemu naszego Instytutu jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem i uhonorowaniem wybitnych osiągnięć prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyka, ale również międzynarodowym wyrazem uznania dla poziomu polskiej nauki. W erze zmian technologicznych spowodowanych wejściem sztucznej inteligencji w kluczowe dziedziny życia jest także przypomnieniem, jak istotne są inwestycje w polskie badania i rozwój AI.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów!

 

  • 1 rok, 1 miesiąc temu