PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE

Ministerstwo Edukacji i Nauki

UMOWA nr 5243/H2020/2022/2
Nr W19/H2020/2022

Tytuł projektu:

Wieloskalowa inwersja fizyki skał porowatych za pomocą symulatorów wysokiej wydajności: wypełnianie luk pomiędzy matematyką a geofizyką (MATHROCKS)

Dofinansowanie w wysokości 82 326,00 zł,

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskich, wydajnych, dokładnych i niezawodnych programów komputerowych których celem będzie przeprowadzenie symulacji procesu pomiarów. Na podstawie założonej struktury warstw geologicznych programy te symulować będą proces pomiarowy (pomiarów sejsmicznych, pomiarów kontrolowanych źródeł elektromagnetycznych i pomiarów wiertniczych). Takie wydajne symulatory pozwolą następnie na rozwiązanie problemów odwrotnych, identyfikacji warstw formacji
geologicznej na podstawie danych pomiarowych. Termin „symulacja pomiarów” jest szeroko stosowany w środowisku inżynierów i naukowców pracujących nad identyfikacją złóż. Planujemy wykorzystać symulacje komputerowe w celu umożliwienia interpretacji pomiarów struktury warstw geologicznych.

Kierownik Projektu: 

prof. dr hab. Maciej Paszyński

  • 1 rok, 3 miesiące temu