25 kwietnia 2017 r. uczniowie klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odebrali dyplomy ukończenia kursu informatyki w naszej Katedrze. Dyplomy wręczył prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel, opiekun kursu licealnego. W uroczystości uczestniczyli także doktoranci prowadzący zajęcia: mgr Michał Idzik, Radosław Łazarz oraz mgr Michał Orzechowski. Najlepsi licealiści już od kilku lat mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

  • 3 lata, 6 miesięcy temu