Od 1 października 2023 r. jesteśmy Wydziałem Informatyki!

Wydział Informatyki (WI) zastępuje dotychczasową jednostkę Instytut Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. W nowej formule WI będzie realizował kształcenie na kierunkach studiów:

Informatyka,

Informatyka – Data Science.

Wspólnie z innymi wydziałami realizowane będzie kształcenie na kierunkach:

Cyberbezpieczeństwo (wspólnie z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (wspólnie z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Rektor AGH prof. Jerzy Lis podkreśla:

– Do grona 16 naszych dotychczasowych jednostek podstawowych dołącza dziś Wydział Informatyki. Wyodrębnienie się osobnego wydziału w dyscyplinie informatyki to efekt wytężonej pracy i ponad 40 lat doświadczenia w prowadzeniu dydaktyki przez dotychczasowy Instytut. Nie bez znaczenia pozostaje także duże zainteresowanie kandydatów na studia kształceniem w tym obszarze, dynamiczny rozwój Instytutu Informatyki, w tym ustawiczne poszerzanie kadry, partnerskie umowy, wymiany czy współpraca z firmami z sektora IT. Jestem przekonany, że decyzja dotycząca utworzenia osobnego wydziału, w którym rozwijane będą zagadnienia związane z informatyką umocni tę dyscyplinę i sprawi, że specjaliści opuszczający mury uczelni będą jeszcze lepiej przygotowani do pełnienia roli programistów, analityków czy administratorów sieci.

Prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, pomysłodawca wyodrębnienia nowego wydziału wyjaśnia:

– Tworząc nowy wydział, stawiamy na rozwój badań w IT we współpracy z innymi jednostkami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami. Nasze działania ukierunkowane są na podkreślenie istotności tej tematyki na poziomie AGH oraz prężny rozwój współpracy np. w obszarze sztucznej inteligencji z jednostkami wewnętrznymi, instytucjami krajowymi, jak i zagranicznymi. Poszukujemy porozumienia i możliwości realizacji wspólnych działań pod egidą jednostki, która niewątpliwie będzie rozpoznawalna poza murami AGH. Stanowi bowiem efekt pracy nad rozwojem obszaru IT rozpoczętej już w latach 80. XX wieku przez naszych poprzedników.

Działalność rozpoczynamy z ponad stuosobową kadrą (dotychczasowymi pracownikami Instytutu Informatyki), w tym z ponad dwudziestoma profesorami. Kadra ta jest cały czas rozwijana, tak jak oferta dydaktyczna, usługowa i badawcza naszej jednostki, która będzie stanowiła bezpośrednią kontynuację działań prowadzonych w Instytucie Informatyki. Bazą lokalową będzie nasza dotychczasowa siedziba tj. budynek D-17 przy ul. Kawiory 21. Dotychczasowy Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji pozostaje pod niezmienioną nazwą.

Więcej: https://s.agh.edu.pl/030ZN

  • 9 miesięcy, 2 tygodnie temu