Informujemy, że w Katedrze Informatyki odbywają się seminaria pod patronatem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki KI PAN. 

Sekcja Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki KI PAN zajmuje się koordynowaniem i promowaniem badań naukowych, w których dominującym i zasadniczym elementem metodycznym uzyskiwania nowych rezultatów poznawczych lub aplikacyjnych jest użycie technik i metod komputerowych, przy czym techniki i metody komputerowe powinny nie tylko wspomagać rozwiązywanie postawionych problemów, ale także tworzyć bazę umożliwiającą stawianie zupełnie nowych problemów badawczych z zakresu informatyki.

  • 3 lata, 5 miesięcy temu