Rozstrzygnięto XXXV Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego organizację Zarząd Główny powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi PTI. Do konkursu przyjęto 38 prac wykonanych w roku akademickim 2017/2018 w 16. krajowych wyższych uczelniach. Komisja Konkursowa, uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, wyłoniła laureatów konkursu. Wśród zwycięzców znaleźli się studenci Informatyki:

mgr inż. Michał Krok (3-cia nagroda w wysokości 3.500 zł za pracę pt. Quantum Walks in Image Segmentation wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz).

mgr inż. Bartłomiej Grochal (wyróżnienie w wysokości 2.500 zł za pracę pt. Tensor Networks Approach to Simulating Continuous-Time Stochastic Automata Networks wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz).

Serdecznie gratulujemy!

  • 4 lata, 10 miesięcy temu