Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Computer Science zostało zaakceptowane do indeksowania w Clarivate Emerging Sources Citation Index a wydawane w nim artykuły będą widoczne w bazie danych Web of Science.

  • 5 lat, 8 miesięcy temu