Polskie i szwajcarskie miasta w praktyce wykorzystują algorytmikę wyborów opracowaną przez zespół naukowców z udziałem Instytutu Informatyki AGH

Metoda Równych Udziałów to efekt kilkuletniej pracy nad algorytmiką wyborów, prowadzonej przez zespół badaczy z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, AGH), Francji, Kanady, Szwajcarii i Niemiec. AGH reprezentował nasz pracownik naukowy - Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski, w badaniach brał również udział mgr. Stanisław Szufa, asystent w Instytucie Informatyki.

Wieliczka, jako pierwsza gmina w Polsce w praktyce zastosowała metodę w głosowaniu nad podziałem środków w projekcie "Zielony Milion" – skupionym na inicjatywach ekologicznych. W czerwcu Metoda Równych Udziałów zostanie wykorzystana do wyznaczenia wyników budżetu obywatelskiego w mieście Aarau w Szwajcarii.

Badania prowadzone były w następującym zespole:

Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski (AGH),

Dr hab. Jarosław Flis (UJ),

Dr Dominik Peters (Universite Paris Dauphine),

Grzegorz Pierczyński (MIM UW),

Dr hab. Piotr Skowron (MIM UW),

Dr Dariusz Stolicki (UJ),

Mgr Stanisław Szufa (AGH, UJ),

Dr Nimrod Talmon (BGU)

Co odróżnia Metodę Równych Udziałów od systemów większościowych, które stosuje większość miast?

Jeśli bierzemy pod uwagę tylko liczbę głosów, często wybieranych jest kilka podobnych projektów - popularnych wśród tej samej grupy wyborców. Głosy pozostałych wyborców, np. z mniej licznych dzielnic są w efekcie pomijane.

W ramach obliczania zwycięskich projektów przy Metodzie Równych Udziałów dostępny budżet jest rozdzielany po równo między głosujących. Następnie po kolei rozważamy projekty zaczynając od tych, które uzyskały najwięcej głosów. Projekt zostaje wybrany, jeżeli wyborcy, którzy zagłosowali na ten projekt dysponują kwotą, która pozwala pokryć jego koszt. Można więc sobie wyobrazić, że zwolennicy projektu „zrzucają się” na niego i zostają z mniejszą ilością środków. W ramach kolejnych zakupów niektórzy wyborcy stopniowo tracą swoje umowne środki, aż w końcu nie mają ich wystarczająco dużo aby brać udział w kolejnych zrzutkach. W ten sposób głosy pozostałych wyborców, tych którzy nie mieli jeszcze wpływu na decyzje budżetowe, zaczynają być stopniowo brane pod uwagę.

Głosowanie w Wieliczce pokazuje skuteczność i sprawiedliwość Metody Równych Udziałów - w porównaniu do metody większościowej dużo więcej mieszkańców Wieliczki "dostało" projekt, na który głosowało.

Więcej informacji o metodzie, szczegółowa analiza i porównanie wyników są dostępne na: https://equalshares.net/pl/

Zespół badawczy stara się także przekonać kolejne samorządy do przyjęcia tego rozwiązania.

 

Gratulujemy i dziękujemy naukowcom za praktyczny wkład w kształtowanie sprawiedliwego społeczeństwa a miasta i gminy zachęcamy do kontaktu i poznania innowacyjnej metody liczenia głosów!

  • 9 miesięcy, 1 tydzień temu