Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Informatyki, dr inż. Filip Malawski, zdobył pierwszą nagrodę (za pracę "Automatic Analysis of Techniques and Body Motion Patterns in Sport"; Promotor - prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek) w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej, organizowanym przez Towarzystwo Przetwarzania Obrazów.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody miało miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2020 - 16 września 2020 r. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: http://www.tpo.org.pl/konkwy2018-9.htm

  • 3 lata, 2 miesiące temu