Z przyjemnością informujemy, że badania opublikowane przez pracownika Katedry Informatyki, dr hab. inż. Macieja Malawskiego, w „Concurrency and Computation: Practice and Experience” znalazły się wśród 10% najczęściej pobieranych artykułów. Między styczniem 2018 r. a grudniem 2019 r. publikacja “Performance evaluation of heterogeneous cloud functions” była jedną z najczęściej pobieranych w ciągu 12 miesięcy od jej publikacji online.

  • 4 lata, 1 miesiąc temu