Springer Nature wyraża uznanie dla wysiłków naukowców mających na celu zrozumienie i dalsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19. Na początku marca Amerykańskie Biuro ds. Polityki Naukowej i Technologicznej (OSTP) rozpoczęło kampanię wspieraną przez National Science Advisors z 12 innych krajów z prośbą o zdeponowanie wszystkich opublikowanych artykułów dotyczących wyników badań związanych z Covid-19 w repozytoriach PubMed Central (PMC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W celu wsparcia badań naukowych i zapewnienia, że ważne badania są dostępne dla tych, którzy ich potrzebują, Springer Nature zdecydował się udostępnić bezpłatnie publikacje i dane związane z badaniami nad covid-19 społeczności naukowej.

Publikacja naszych pracowników Macieja Paszyńskiego, Marcina Łosia i Krzysztofa Podsiadły ‘Parallel Shared-Memory Isogeometric Residual Minimization (iGRM) for Three-Dimensional Advection-Diffusion Problems’ została dodana do zbioru publikacji udostępnionych bezpłatnie (na podstawie zautomatyzowanego procesu opartego na zestawie wyszukiwanych haseł używanych w globalnej dyskusji naukowej na temat badań nad Covid-19), aby pomóc w walce z obecną pandemią.

Serdecznie gratulujemy autorom.

Publikacja dostępna pod adresem: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-50436-6_10

  • 3 lata, 3 miesiące temu