Skończyłeś(-aś) lub kończysz studia na Informatyce lub kierunkach pokrewnych? Jesteś zainteresowany(a) pogłębianiem zainteresowań i pracą nad doktoratem? Mamy dla Ciebie ciekawe propozycje:

 jeśli chciał(a)byś zapisać się do Szkoły Doktorskiej AGH, w Katedrze Informatyki można realizować projekty NCN Preludium BIS w ramach których, jako słuchacz Szkoły Doktorskiej otrzymuje się wyraźnie wyższe stypendium
oraz można zrealizować 3-miesięczny staż w ośrodkach zagranicznych. Aktualne tematy: symulacja ruchu miejskiego oraz obliczenia metaheuriystyczne.

 jeśli nie masz czasu aby uczestniczyć w zajęciach Szkoły Doktorskiej, w Katedrze Informatyki istnieje możliwość pracy nad doktoratem w formie eksternistycznej.

W obu przypadkach istnieje możliwość dodatkowej aktywności badawczo-rozwojowej w projektach, dzięki czemu można uzyskać finansowanie podobne jak na rynku komercyjnym.

Zapraszamy do kontaktu - najlepiej mailowo olekb@agh.edu.pl.

  • 2 tygodnie, 6 dni temu