Zapraszamy na webinar prezentujący studia podyplomowe:

SAP – Jak zostać użytkownikiem końcowych, konsultantem lub programistą najczęściej używanego systemu klasy ERP?

Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji  światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek ten jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%.

Znajomość systemu SAP stwarza możliwość pracy jako specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowania, dystrybucja  i sprzedaż, kontrola i zapewnienie jakości, produkcja, finanse, utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, kontroling finansowy, a także jako konsultant wdrożeniowy, architekt procesów biznesowych i wiele innych. Jest to atut, który odpowiednio wykorzystany, może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy.

Termin i miejsce

Czwartek, 7 października, godz. 18:45

Webinar: MS Teams

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQwNTU4NDItN2E3MC00NGIwLTgyNWMtOWZhYjVlZjc0Y2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22785914eb-8c77-4c86-a1bc-38a97e6de42e%22%7d

Plan spotkania
18.45-19.00 Wprowadzenie: Co to jest system SAP?
19.00-19.45 Zaprezentowanie systemu SAP w postaci praktycznego pokazu z case study z wybranych funkcji na najnowszym SAP GUI 7.70
19.45-20.00 Jak zostać użytkownikiem końcowym, konsultantem lub Programistą SAP?
20.00 - Pytania

Szczegóły: https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/sap-erp/

  • 1 rok, 5 miesięcy temu